شماره تماس :  33443393_054

 

 

شماره فکس : 33445706-054

 

ایمیل nahad.usb@gmail.com

 

نشانی :

زاهدان - بلوار دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی شهید نیکبخت - دفتر نهاد رهبری